Annons

Grönt ljus för byte till större eller mindre

Konkurrensverket ser inga problem med Apotekets regel om att tolv procents skillnad i antal tabletter kan godtas vid utbyte av läkemedel.

19 apr 2004, kl 16:09
0

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat använder Apoteket en intern regel om att utbyte av läkemedel enligt de nya föreskrifterna om generisk substitution kan ske även om förpackningsstorleken avviker med upp till tolv procent från vad som skrivits ut.

Nu har Konkurrensverket beslutat att det inte finns tillräckliga skäl att med stöd av konkurrenslagen granska Apotekets tolkning av Läkemedelsverkets föreskrifter, skriver nyhetsbrevet Pharma Online.

Enligt företaget Recip medför Apotekets tolkning av Läkemedelsverkets föreskrifter en snedvridning av konkurrensen.