Grodans färg avgör cancerprov

Grodors förmåga att ändra hudfärg kan i framtiden göra det lättare att avgöra om kvinnor har en viss typ av äggstockscancer. Denna svårdiagnosticerade cancertyp har samband med en substans i blodet som kallas LPA (lysophosphatidic acid). Om man kan få grodceller att förändra färg när de känner av LPA skulle ett blodprov kunna visa om […]

11 jun 2001, kl 17:20
0

Annons

Grodors förmåga att ändra hudfärg kan i framtiden göra det lättare att avgöra om kvinnor har en viss typ av äggstockscancer. Denna svårdiagnosticerade cancertyp har samband med en substans i blodet som kallas LPA (lysophosphatidic acid). Om man kan få grodceller att förändra färg när de känner av LPA skulle ett blodprov kunna visa om patienten har cancer.

Annika Carlsson vid Linköpings universitet, har experimenterat fram grodceller som reagerar på en testsubstans. Målet är att få fram grodceller som reagerar på LPA.