Annons
Glesbygdsbidrag till fler apotek än någonsin

Glesbygdsbidrag till fler apotek än någonsin

Ändrade regler för vilka som kan söka glesbygdsbidrag bidrog till att 44 apotek kunde beviljas stöd för 2021.

30 maj 2022, kl 14:41
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beviljat glesbygdsbidrag till 44 apotek för verksamhetsåret 2021. Det är det högsta antalet apotek som har fått bidraget sedan det infördes 2013. Detta kan förklaras med att reglerna för vilka apotek som får söka stödet ändrades hösten 2020.

– De justeringar som gjordes av regelverket för två år sedan gör att fler apotek har möjlighet att söka och få bidrag, vilket är positivt för apotekskunder i gles- och landsbygd, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Reglerna för glesbygdsbidrag ändrades

Sedan 2013 delar TLV varje år ut glesbygdsbidrag till apotek som uppfyller vissa kriterier. Syftet är att bidra till bibehållen apoteksservice i glesbygd och att det ska finnas tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

För att få söka bidraget ska apoteket ligga mer än 20 kilometer från andra öppenvårdsapotek, ha öppet ett visst antal timmar per vecka samt ha en maxgräns på sina försäljningsintäkter. För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet.

När stödet delades ut första gången för nio år sedan fick 31 apotek bidrag. Året därpå hade antalet stigit till 36. Men efter 2015 började antalet apotek som hade rätt till bidraget att sjunka på grund av att fler nya och dyrare läkemedel gjorde att de hamnade över maxgränsen för omsättning. Det var anledningen till att TLV ändrade kriterierna och gjorde dem mer generösa.

Ändringarna handlade om att den övre gränsen för försäljning av receptförskrivna läkemedel höjdes från 10 till 15 miljoner per år och kraven på öppethållande sänktes från 30 till 20 timmar per vecka.

Delat ut tolv miljoner kronor

För verksamhetsåret 2021 har TLV delat ut drygt tolv miljoner kronor i glesbygdsbidrag till de 44 apotek som uppfyllde kriterierna. Ett apotek fick avslag på sin ansökan.

Västerbotten är det län som får allra mest i bidrag. Där får elva apotek dela på 3,1 miljoner kronor. Därefter kommer Jämtlands län där sex apotek får sammanlagt 1,7 miljoner kronor. Övriga apotek som får bidrag ligger i Dalarna, Gotland, Gävleborg, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Det apotek som 2021 fick allra mest i bidrag, drygt en halv miljon kronor, är apoteket i Jörn. Och det allra lägsta bidraget fick apoteket i Norsjö som fick 37 000 kronor. Det genomsnittliga bidraget som apoteken får är drygt 280 000 kronor.

Det maximala beloppet ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.