Annons
Glesbygdsbidrag till fler apotek efter nya regler

Glesbygdsbidrag till fler apotek efter nya regler

Ändrade kriterier har lett till att 15 fler apotek har kunnat söka glesbygdsbidrag, visar en rapport från TLV.

1 feb 2022, kl 12:46
0

Annons
Gunilla Rönnholm

Gunilla Rönnholm

Hösten 2020 ändrades kriterierna för vilka apotek som har rätt att söka så kallade glesbygdsbidrag. Det har lett till att 15 fler apotek nu är aktuella för stödet. Det visar en rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som har lämnats till regeringen. Syftet med bidraget till apoteken är att bidra till bibehållen apoteksservice i glesbygd och att det ska finnas tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

– Fler tillgängliga apotek innebär att fler människor får tillgång till en god apoteksservice och läkemedelsförsörjning. Det är väldigt viktigt utifrån ett kundperspektiv, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

Fler nya och dyra läkemedel

TLV delar varje år ut glesbygdsbidrag till apotek som uppfyller vissa kriterier. För att få söka bidraget ska apoteket ligga mer än 20 kilometer från andra öppenvårdsapotek, ha öppet ett visst antal timmar per vecka samt ha en maxgräns på sina försäljningsintäkter. För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet.

Det första bidraget delades ut 2013 då 31 apotek fick bidrag. År 2015 hade antalet stigit till 36. Men på grund av fler nya och dyrare läkemedel kunde allt färre apotek ta del av stödet, och efter 2015 började antalet apotek som hade rätt att ansöka om bidrag att sjunka. Hösten 2020 ändrades därför kriterierna och blev mer generösa på så sätt att den övre gränsen för försäljning av receptförskrivna läkemedel höjdes från 10 till 15 miljoner per år och kraven på öppethållande sänktes från 30 till 20 timmar per vecka.

– Den direkta effekten av ändringarna är att fler apotek nu kan ta del av bidraget. Ändringarna har också gjort det möjligt för apoteken att hålla öppet efter lokala förutsättningar. Förut behövde apoteken ha öppet 30 timmar per vecka även om det inte var ekonomiskt motiverat, säger Gunilla Rönnholm.

Det har dock inte lett till något drastisk minskning i öppethållande, menar hon.

– Apoteken håller öppet likt tidigare, men nu finns det en möjlighet till att anpassa verksamheten. Den sänkta gränsen innebär en större flexibilitet.

Glesbygdsbidrag till 38 apotek

Under 2020 var det 38 apotek som fick glesbygdsbidrag, vilket är det högsta antalet sedan stödet infördes. Av dessa hade 14 apotek en försäljning av receptförskrivna läkemedel på mellan 10 och 15 miljoner kronor. Bidragen uppgick till totalt 10,5 miljoner kronor.

En majoritet av de apotek som ursprungligen uppfyllde kriterierna finns kvar. På fyra orter har det öppnat ytterligare apotek inom 20 kilometers avstånd vilket innebär att apotek på dessa orter som tidigare kunde söka bidraget inte längre uppfyller kriterierna.

TLV följer utvecklingen löpande och redovisar stödets användning, effekter samt förändringarna varje år. I samband med att kriterierna ändrades fick TLV ett utökat uppdrag om att särskilt följa förändringar i apotekens öppettider. Den sista dagen för att ansöka om kommande bidrag är den 1 mars.

– Det är positivt att fler nu kan utnyttja möjligheten att söka bidrag och vi förväntar oss att fler kommer att göra det i år.