Annons

Giktläkemedel godkänt inom EU

Ett läkemedel mot gikt, Zurampic, är godkänt för försäljning inom EU.

17 mar 2016, kl 12:39
0

Gikt orsakas av att urinsyrakristaller lagras in i och runt omkring lederna, särskilt i tårna, vilket leder till smärta och svullnad.

Läkemedlet Zurampic, med den aktiva substansen lesinurad, är nu godkänt för behandling av vuxna med gikt och ges för att minska höga halter av urinsyra i blodet. Zurampic ges i kombination med en annan typ av läkemedel mot gikt, xantinoxidashämmare, när det andra läkemedlet ensamt inte kan kontrollera halterna av urinsyra tillräckligt.

Zurampic verkar genom att blockera ett protein, en urinsyratransportör, i njurarna och på så sätt hjälper till att föra bort urinsyra ur kroppen. Vanligtvis tillåter urintransportören en del av urinsyran att gå tillbaka i blodet efter att njurarna filtrerat ut den. Genom att blockera det specifika proteinet passerar mer urinsyra ut i urinen och mindre stannar kvar i kroppen.

Över 1 200 vuxna med gikt och som tidigare behandlats med xantinoxidashämmaren allopurinol ingick i två huvudstudier där läkemedlet Zurampic undersöktes. Patienternas halter av urinsyra i blodet kontrollerades inte tillräckligt med enbart allopurinol. Halterna låg på 60 mg/liter, vilket jämfördes med när Zurampic eller placebo lades till. Att lägga till Zurampic 200 mg en gång om dagen var effektivt för 55 procent, jämfört med 26 procent för patienterna som fick placebo.

De vanligaste biverkningarna med läkemedlet är bland annat influensa, halsbränna samt förhöjda halter av blodkreatinin som är en markör för njurfunktionen.

Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMAs, säkerhetskommitté, CHMP, har tidigare kommit fram till att nyttan med läkemedlet är större än riskerna och rekommenderade därför att det skulle godkännas för försäljning i EU.

Astrazeneca som marknadsför giktläkemedlet kommer även att göra en studie för att utvärdera risken för hjärt-, cirkulations-, eller njursjukdomar hos patienter som behandlats med Zurampic. Anledningen är att dessa sjukdomar har uppstått under behandling med läkemedlet, och man kommer främst att se till dem som tidigare lidit av sådana sjukdomar.