Annons

Genomgångar gav inläggningar

En aktuell brittisk studie gav ett överraskande resultat ? läkemedelsgenomgångar ökade antalet sjukhusinläggningar.

18 apr 2005, kl 14:03
0

Annons

Hypotesen bakom Homer-studien, som publicerades i BMJ i februari, var att läkemedelsgenomgångar genomförda av apotekare minskar antalet sjukhusinläggningar.

Studien omfattade 872 patienter som i medeltal var 84 år och  stod på sex läkemedel. De randomiserades till läkemedelsgenomgång i hemmet av apotekare eller ingen sådan genomgång.

Det totala antalet sjukhusinläggningar under den följande sexmånadersperioden var hos de 429 patienterna som fått genomgång 234, och hos de 426 som inte fått genomgång 178. Skillnaden var statistiskt signifikant.

? Om genomgångarna ökade antalet medicineringsfel som ledde till inläggningar är det anmärkningsvärt, men om genomgångarna ledde till upptäckter av dolda medicinska problem som patienten borde söka vård för är det ju snarare positivt, säger Anders Carlsten, forskningschef på Apoteket.