Annons

VI TYCKER ? LFN:s genomgång av migränmedel

LFN:s mastodontarbete med att pröva hela läkemedelssortimentet har inletts och nyligen presenterades resultatet av genomgången av läkemedel mot migrän. Den enda större förändringen som är baserad på genomgången är beslutet att inte längre subventionera Imigran. LFN beviljade dock det nya och billigare Imigran Novum subvention.
Hur har LFN lyckats med genomgången av migränläkemedel? Blev utfallet vad du hade förväntat dig?

18 apr 2005, kl 13:56
0


Steinar Höeg, vd, Astrazenecas svenska marknadsbolag:

Patientens individuella behov av bra terapi för en besvärlig sjukdom prioriterades. Det var en både bra och rimlig helhetslösning av uppgiften. Om än inte förväntat, så hade jag i alla fall en förhoppning om att patientperspektivet skulle väga tungt. Rangordningen kunde vi dock varit utan då det krävs utomordentliga studier för detta. Det är ju i mötet mellan läkare och patient det slutliga valet måste göras.

Arne Melander, chef, Nepi:

Jag tycker beslutet verkar klokt men det är också enkelt eftersom det gäller symtomlindring vid ett mycket plågsamt tillstånd. De svåra besluten kommer när LFN ska ta ställning till subvention av förebyggande läkemedel, vars patientnytta är svårbedömd.

Bodil Ericsson, administrativ chef, Läkemedelsrådet, Region Skåne:

Med tanke på att triptangruppen är liten och väl samlad avseende effekt, säkerhet och, med Imigran 100 mg som enda undantaget, pris, tycker jag att resultatet är förväntat. Introduktionen av Imigran Novum kom mycket taktiskt. Jag tror att LFN:s genomgång påverkade tidpunkten för lanseringen.


Det var en bra grupp för LFN att pröva sina rutiner på. Rapporten var ambitiös, vi får se om man orkar hålla den nivån för de större och mer komplexa läkemedelsgrupperna.

Stefan Carlsson, vd, Apoteket:

Det blev inte någon större förändring och vi hade förberett  oss på mer, men LFNs bedömning är säkert helt korrekt. Jag har ingen anledning att ifrågasätta den. Den genomgång som LFN nu gör är mycket viktig och helt nödvändig och den kommer säkerligen att ge mycket positiva effekter.

Richard Bergström, vd, Läkemedelsindustriföreningen:

Det är glädjande att man sätter patientens behov i fokus och konstaterar att man kan behöva ha flera olika läkemedel och beredningsformer att välja på. Genomgången är ambitiös ? kanske överdrivet ambitiös om man betänker vilket arbete vi har framför oss. Det är fortfarande oklart vad man skall göra med gamla läkemedel som är ?beprövade?, men där man inte har data. Skall de mönstras ut?


 


Jane Ahlqvist Rastad, läkare, Läkemedelsverket:
LFN verkar ha gjort en ambitiös genomgång av migränläkemedlen. Att klassen triptaner bedöms som kostnadseffektiv tycker jag var väntat och ifrågasättandet av kostnadseffektiviteten för Imigran är förstås relevant, inte minst mot bakgrund av priset jämfört med Imigran Novum. Intressant är att genomgången ledde till prissänkning för Naramig.