Generisk förskrivning antas minska kassationen

Generisk förskrivning, läkemedelsgenomgångar och startförpackningar. Det tror Socialstyrelsen kan minska mängden kasserade läkemedel mer än pantsystem och återanvändning av returnerade förpackningar.

23 aug 2004, kl 11:12
0

Annons

Generisk förskrivning skulle troligen minska mängden kasserade läkemedel, anser Socialstyrelsen. Kassationen uppskattas idag vara fyra procent av försäljningsvärdet, vilket förra året skulle motsvara en miljard kronor.

Med generisk förskrivning minskar risken för att en patient får förskrivet olika produkter med samma substans, menar utredaren Inger Erlandsson.
Hon vill också att Läkemedelsförmånsnämnden utformar regler som tvingar företagen att alltid tillhandahålla startför-
packningar och att myndigheten utformar regler som innebär att ett läkemedels pris per dos blir detsamma oavsett förpackningsstorlek.

Införandet av elektronisk recepthantering och att farmacevter får tillgång till den föreslagna läkemedelsförteckningen, kommer också att minska kassationen, anser utredaren.

Däremot tror hon att pantsystem, återinförandet av expeditionsavgift eller återanvändning av läkemedel som lämnas tillbaka skulle få marginell betydelse.