Vill utvärdera utbyte av läkemedel

Varje år hamnar cirka 250 ton läkemedel i våra avlopp eller hushållssopor. Det kan minska menar Läkemedelsverket, som bland annat föreslår effektivare läkemedelsanvändning.

5 okt 2012, kl 10:10
0

Annons

Myndigheten fick under förra året i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för hur kassationen av läkemedel kan minskas eller hur man på andra sätt kan begränsa läkemedelsanvändningens miljöpåverkan.

Läkemedelsverket räknar med att det slängs 1 500 ton läkemedel varje år i samband med användning och distribution. Det mesta omhändertas på rätt sätt, men cirka 250 ton hamnar i avlopp eller hushållssopor, och belastar på så sätt miljön.
– Att läkemedel blir över i öppenvården beror främst på att behandlingen avslutats, avbrutits eller att patienten har avlidit. För att minska mängden läkemedel som slängs måste mängden läkemedel som skrivs ut minskas, säger Staffan Castensson, utredare vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Myndigheten föreslår bland annat att man ska utvärdera konstruktionen av läkemedelsförmånen och systemet för generiskt utbyte (periodens vara), att patienten ska få ut sin läkemedelslista om behandlingen ändras och att patientens läkemedelslista ska kompletteras med generiska namn. Andra förslag är att man ska väga in miljörisker i bedömningen om ett läkemedel ska få säljas receptfritt, att det ska bli lättare att kasta läkemedelsavfall och att Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets samarbete ska intensifieras för att förbättra läkemedelsanvändningen.