Annons

Xarelto blir subventionerat

Det blodförtunnande läkemedlet Xarelto bedöms som kostnadseffektivt av TLV och ingår nu i högkostnadsskyddet.

5 okt 2012, kl 11:34
0

Annons

Xarelto (rivarobaxan) godkänns för subvention i styrkorna 15 mg och 20 mg. Läkemedlet godkänns för förmaksflimmer för att förebygga stroke och systemisk emboli. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedömer att det inte finns några signifikanta skillnader mellan Xarelto och Pradaxa. Eftersom Xarelto dessutom har ett lägre pris bedöms det vara konstnadseffektivt.

TLV har också godkänt att Xarelto subventioneras för behandling av djup ventrombos och förebyggande av återkommande djup ventrombos och lungemboli. Xarelto har enligt TLV lika stor patientnytta till en lägre totalkostnad än enoxaparin och warfarin.

Villkoret för förmaksflimmersindikationen är dock att det lämnas in ytterligare resultat från planerade och pågående studier senast den 1 september 2015. Xarelto godkändes av europeiska EMA i slutet av förra året.