Annons

Fortsatta neddragningar trots vinst

Trots att företaget står ekonomiskt starkt, inleder Astrazeneca med nya omstruktureringar och nedskärningar. Fram till och med 2014 ska ytterligare 7300 tjänster avvecklas. Både Södertälje och Mölndal kommer att påverkas.

2 feb 2012, kl 10:15
0

Enligt dagens bokslutsrapport meddelar idag Astrazeneca att man “inleder en ny fas med omstruktureringsinitiativ för att ytterligare minska kostnaderna och öka flexibiliteten inom alla funktionsområden, medan vi fortsätter att driva innovation och externalisering av FoU-portföljen för att skapa framtida värde. När programmen inom funktionerna varuförsörjning, försäljnings- och administration samt FoU är slutförda, kommer de att innebära ytterligare årliga resultatförbättringar på 1,6 miljarder USD vid slutet av 2014. Den totala programkostnaden uppskattas till 2,1 miljarder USD (ca 1,7 miljarder kontant), varav 261 MUSD kostnadsfördes under fjärde kvartalet 2011. Det totala antalet tjänster som förväntas bli påverkade under denna fas uppskattas till omkring 7 300.”

Neddragningarna kommer att påverka hela koncernen. Exakt hur detta kommer att påverka de svenska anläggningarna är ännu oklart. Stormöte är utlyst till idag torsdag kl 10 i Södertälje och personalen har uppmanats att inte arbeta hemifrån under fredagen eftersom eftermöten är inplanerade.

Enligt Ann-Leena Mikivier, presschef på AstraZeneca AB, hålls stormöten på de flesta av företagets anläggningar idag i samband med bokslutsrapporten. Något som indikerar att ett flertal anläggningar är påverkade av dessa vad man kallar produktivitetsförbättringar.

Enligt företagets vd, David Brennan, ligger fokus under de kommande veckorna på att tillsammans med berörda medarbetare arbeta med de föreslagna
förändringarna och agera enligt gällande lokala förhandlingsrutiner och arbetslagstiftning.

Omfattande fackliga förhandlingar kommer också att inledas och genomföras.

Mer information kommer löpande under dagen.