Annons

Positiva ekonomiska resultat på Astrazeneca

Det ekonomiska resultatet för “svenska” Astrazeneca var positivt under 2011. När företaget presenterade sitt bokslut meddelade man ökad vinst, trots sänkta intäkter.

2 feb 2012, kl 11:13
0

Även om intäkterna minskade något under 2011 ökade resultatet före skatt med ca 13 procent. Vinsten per aktie ökade också från 6,71 USD till 7,28 USD. Men de positiva siffrorna är följden av de kostnadsbesparingar och nedskärningar av verksamheten som pågått en längre tid.

Tappet i intäkter beror av både generisk konkurrens och genom “inverkan från myndigheters prisinterventioner.” Dessa båda uppgår till 2 respektive 1 miljarder USD.

Vinsten per aktie ökade med 7 procent, mycket pga “färre utestående aktier till följd av nettoaktieåterköp och en lägre skattesats jämfört med föregående år.”

Enligt Veckans Affärers undersökning VA500, som publicerades den 1 februari, är Astrazeneca det svenska företag som tjänar överlägset mest pengar – baserat på 2010 års resultat. Vinsten i hela koncernen var 79 miljarder kr, med en vinstmarginal om 33 procent.