Annons

Fortsatt minus för Läkemedelsverket

Läkemedelsverket gick back nästan 32 miljoner kronor under det första halvåret, enligt myndighetens delårsrapport.

18 aug 2014, kl 13:53
0

Annons

Förra året gick Läkemedelsverket minus med 16 miljoner kronor. I myndighetens delårsrapport för det första halvåret fortsätter underskottet. Under årets första sex månader redovisar Läkemedelsverket ett underskott på 31,8 miljoner, vilket var enligt tidigare prognoser. Motsvarande siffra för samma period förra året var ett underskott på 50,7 miljoner. Även prognosen för helåret 2014 pekar på ett underskott, på 31 miljoner.

En anledning till underskottet är att myndigheten anställt fler personer. I juni 2014 hade man 720 årsarbetare, vilket kan jämföras med 680 i juni 2013.

I våras lämnade Läkemedelsverket in ett förslag till Socialdepartementet om att höja avgifterna för tillsyn och kontroll.  Myndigheten skriver i delårsrapporten att man kommer få svårt att bibehålla en balans i ekonomin om avgifterna inte höjs enligt förslaget. Till exempel Föreningen för generiska läkemedel, FGL, har motsatt sig avgiftshöjningar. Även Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har ifrågasatt höjningarna.