Annons

Lägre vinst för APL

Apotek Produktion och Laboratorier redovisar en för 2010 på 6,9 miljoner
kronor. Det är en vinst som minskat jämfört med året innan.

18 feb 2011, kl 11:02
0

I juni förra året gick Apotek Produktion och Laboratorier, APL, från att vara dotterbolag till Apoteket AB till att ägas direkt av socialdepartementet. I veckan presenterade de sitt bokslut där de redovisar en vinst för moderbolaget för 2010 på 6,9 miljoner kronor. För 2009 var samma siffra 21,2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 500 miljoner kronor och rörelseresultatet till 26,7 miljoner kronor. Resultatet efter skatt redovisas till 18,5 miljoner kronor. Att vinsten minskat sedan 2009 förklaras främst med att flera extemporeläkemedel som APL tillverkar har registrerats för marknadsförning av andra företag eller tagits in på licens av dessa. Enligt regelverket måste då APL upphöra med att tillhandahålla läkemedlen för att inte konkurrera.

Förutom att tillverka extemporeläkemedel säljer APL andra tjänster som kemiska analyser och tillverkning av material till kliniska prövningar.