Amerikansk industri kritiserar Obama

Den amerikanska läkemedelsindustriföreningen Pharma vänder sig
mot president Obamas förslag om att korta patenttider och förhindra
avtal som kan försena att generiska kopior når marknaden.

18 feb 2011, kl 12:11
0

Annons

Det är delar i Vita husets budgetförslag för 2012 som får skarp kritik från landets forskande läkemedelsindustri. För att påskynda att billigare kopior av läkemedel kommer ut på marknaden vill Barack Obama bland annat ge staten rätt att stoppa vissa affärsöverenskommelser mellan originalproducenter och generikatillverkare. Det gäller uppgörelser, så kallade pay-for-delay, där generikaföretagen får ersättning för att försena lanseringen av generiska kopior.

Ett annat förslag som branschorganisationen Phamra vänder sig emot är det att skyddet som idag ger biologiska läkemedel exklusivitet ska kortas från tolv till sju år. Enligt beräkningar skulle de båda åtgärderna kunna spara samhället omkring 11 miljarder dollar på tio år.
– Om förslaget går igenom kommer det att få negativa konsekvenser för satsningar på forskning och utveckling framöver. Om lagförslaget går igenom kommer vi att halka efter och få sämre patentskydd än i Europa, säger John Castellani, president för Pharma i ett uttalande.

Från Pharmas håll menar man att pay-for-delavtalet snarare bidrar till att få ut generika på marknaden snabbare än försenare dem. En utredning från landets konkurrensverk har dock i en rapport pekat på motsatsen.

Även generikaföreningen GPHA vänder sig emot förslaget om att begränsa uppgörelser med originaltillverkare men ställer sig bakom förslaget att korta patenttiden från tolv till sju år.