Novo Nordisk till vården om fortsatt brist:
Hjälp patienter att byta till annan behandling
Foto: Istock

Hjälp patienter att byta till annan behandling

Tillverkaren uppmanar vården att förbereda patienter på fortsatt brist på diabetesläkemedlet Ozempic.

14 mar 2023, kl 10:44
0

Annons

Räkna med fortsatt brist på diabetesläkemedlet Ozempic under hela 2023. Det skriver Läkemedelsverket och tillverkaren Novo Nordisk i information till hälso- och sjukvården.

Fortsatt brist på diabetesläkemedlet Ozempic

Läkemedelsvärlden och andra medier har den senaste tiden rapporterat om att patienter med diabetes typ 2 drabbats av en problematisk läkemedelsbrist. Det handlar om GLP-1-analogen Ozempic (semaglutid) som är godkänd för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes typ 2, som ett komplement till kostförändringar och träning.

Läkemedlets aktiva substans semaglutid är aptitdämpande. Vissa läkare har därför börjat förskriva Ozempic off label till patienter som vill gå ned i vikt eller hålla vikten. Det här är sannolikt förklaringen till den oväntade ökningen av efterfrågan på läkemedlet som företaget anger som förklaring till bristsituationen.

Novo Nordisk skriver nu i ett brev till hälso- och sjukvården att det kommer att komma leveranser av Ozempic regelbundet under 2023 och att tillgången kommer att öka. Men ändå ”är det osäkert när det kommer att vara tillräckligt för att fullt ut möta nuvarande efterfrågan”.

Det finns därför, förklarar företaget, en risk att patienter kommer att stå utan nödvändig blodsockersänkande behandling. Det skulle kunna få konsekvenser som för högt blodsocker.

Uppmanar till läkemedelsbyten

Läkemedelsverket har publicerat brevet på sin webbplats. Myndigheten uppmanar liksom företaget vården att förbereda patienterna på en fortsatt brist på diabetesläkemedlet under hela året. Dels vill företaget och myndigheten att vården ska informera patienterna om risken för brist. Och dels uppmanar de läkare att se till att patienter som löper risk att bli utan Ozempic i stället byter till en annan lämplig behandling.

Novo Nordisk och Läkemedelsverket påpekar också samstämmigt att läkemedlet endast är godkänt för behandling av diabetes typ 2. ”All annan användning, inklusive för viktkontroll, representerar off-label användning och riskerar för närvarande innebära att patienter inom godkänd indikation inte får tillgång till Ozempic”, skriver företaget i brevet.