Annons

Första patienten i Sverige med globalt spridd resistensgen

På infektionskliniken i Malmö har den första patienten i Sverige med karbapenemresistent Klebesiella pneumoniae identifierats.

7 sep 2011, kl 13:29
0

Fyndet identifierades vid en screeningodling för multiresistenta bakterier som gjordes på en patient som vårdats i Rumänien.

Bakterien visade
sig vara resistent mot nästan alla testade antibiotika. Fallet är enligt Smittskyddsinstitutet troligen det första av ESBLCARBA som är ett samlingsnamn för bakteriella enzymer som orsakar resistens mot i princip hela gruppen betalaktamer; penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer. De här bakteriella enzymerna sprids nu i en allt snabbare takt i världen och anses utgöra det största hotet när det gäller antibiotikaresistens. Utbrott har rapporterats från bland annat Turkiet, Spanien och Irland.

ESBLCARBA
sprids inte enbart via redan resistenta bakterier utan själva resistensgenerna kan också överföras mellan bakterier, vilket tros vara anledningen till en snabb utbredning av de här varianterna hos en mängd bakteriearter.