Annons

Förslag till svenskt substansregister

Läkemedelsverket har nu lämnat ett förslag på hur ett svenskt substansregister kan utformas. Om regeringen säger ja tar uppbyggnaden av ett sådant cirka ett år.

17 maj 2011, kl 14:02
0

Annons

Läkemedelsverket är nu klara med förslaget om ett nationellt substansregister.
? Med ett nationellt register får vi en rikslikare för hur man benämner substanserna på svenska, säger Anna Dahlin, på Läkemedelsverket.
Önskemål om ett sådant register har varit upp till diskussion tidigare, men nu har alltså Läkemedelsverket på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag. I NPL, Nationellt Produktregister för Läkemedel är till exempel substanserna på engelska.

Myndighetens förslag
är att registret ska innehålla de aktiva substanserna i läkemedel, även sådana som ingår i till exempel licensläkemedel och lagerberedningar. Men också en del hjälpämnen som har en känd överkänslighetsproblematik anser Läkemedelsverket bör finnas med i registret.

Substansregistret ska
enligt förslaget finnas tillgängligt som en nedladdningsbar fil och som en tjänst på internet. Det gör det möjligt för andra att utveckla tjänster med hjälp av informationen.
Läkemedelsverket blir enligt förslaget den myndighet som ansvarar för kvalitetssäkring och information. Men det ska vara möjligt för användarna, som främst är sjukvården och apoteksaktörerna, att föreslå nya substanser, synonymnamn eller andra förändringar via webbtjänsten.