Två doser MPR-vaccin bäst

Att ta de två rekommenderade doserna av MPR-vaccin
är betydlig bättre än en. Det framgår av data från ett utbrott av
påssjuka i Kanada.

18 maj 2011, kl 11:57
0

Efter ett utbrott av påssjuka i Kanada under 2009 och 2010 har forskare tittat på uppgifter om insjuknande och vaccinationsgrad. Genomgången, som publicerats i Canadian Medical Association Journal, visade att omkring 75 procent av de som insjuknat i påssjuka antingen inte hade vaccinerat sig alls eller tagit en dos av MPR-vaccinet. Vaccinet är ett kombinationsvaccin som skyddar mot mässlingen, påssjuka och röda hund.

Särskilt var ungdomar i åldrarna 15 till 24 utsatta eftersom påssjuka i den åldern kan leda till sterilitet hos män. En stor del av dessa hade bara fått en dos eftersom det var det som rekommenderades i Kanada när de var små.

Baserat på uppgifterna från det senaste utbrottet drar forskarna slutsatsen att skyddet av två doser av MPR-vaccinet ligger någonstans mellan 66 och 88 procent beroende på vilken åldersgrupp man tittar på. För de som fått en dos var effektiviteten mellan 49 till 80 procent.

I Sverige är rekommendationen av MPR-vaccin två doser, en vid 18 månader och en mellan 6 och 8 år.