Annons

Imatinib ger ökad överlevnad för patienter med KML

Patienter med kronisk blodsjukdom som behandlas med cellgifter löper
inte någon ökad risk att drabbas av akut leukemi. Överlevnaden har
dessutom ökat sedan preparaten imatinib lev standardbehandling visar en
studie från Karolinska institutet.

18 maj 2011, kl 12:42
0

I två aktuella studier har forskare vid Karolinska institutet tittar på behandling och överlevnad hos patienter som drabbats av någon form av kronisk myeloproliferativ blodsjukdom. Begreppet är ett samlingsnamn för blodsjukdomar som bland annat innebär en ökad risk för blodproppar och blödningar. För att minska dessa symptom ges idag behandling med cellgifter och eller radioaktivfosfor ges.

Just cellgiftsbehandlingen har misstänkts leda till en ökad risk att utveckla akut leukemi. I en fall-kontrollstudie tittade forskarna på patienter med myeloproliferativ sjukdom och jämförde de som utvecklat akut leukemi med de som inte gjort det. Deras slutsats är att det är sjukdomen i sig som ökar risken att utveckla leukemi och inte cellgiftsbehandlingen.

I den andra studien undersökte forskaran överlevnaden för patienter med kronisk myeloisk sjukdom, KML. Där finns idag en enda behandling som kan bota sjukdomen vilket är transplantation av blodstamceller, vilket inte är ett alternativ för alla patienter. Sedan 2001 ges även läkemedlet imatinib för att sakta ner sjukdomsförloppet. I studien tittade man på alla fall av KML mellan 1973 och 2008, totalt 3173 personer.

Mellan 1973 och 1979 ledde sjudomen till en ökad dödlighet på 80 procent jämfört med normalbefolkningen. Mellan 2001 och 2008 var motsvarande siffra 20 procent. Samtidigt ökade användningen av imatinib från 40 till 84 procent mellan 2002 och 2006.

Båda studierna har publicerats i Journal of Clinical Oncology.