Merck och Roche i hepatitsamarbete

Företagen Roche och Merck inleder ett samarbete med att marknadsföra och
utveckla preparat mot hepatit C. Ett av läkemedlen som berörs är det i
USA nyligen godkända boceprevir.

18 maj 2011, kl 13:20
0

Annons

Roche och Merck, MSD i Sverige, har ingått ett avtal om att samarbeta kring både utveckling av nya preparat mot hepatit C liksom marknadsföringen av Mercks boceprevir. Enligt ett pressmeddelande från Roche kommer de att marknadsföra boceprevir som en del i en kombinationsbehandling, med början i USA. Roche kommer bland annat att inkludera boceprevir när de marknadsför sin egen produkt Pegasys (peginterferon alfa-2a).

Boceprevir godkändes nyligen av amerikanska FDA och en ansökan ligger också inne hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.