Stockholms kommittéer blir en

Från och med årsskiftet har Stockholms läns landsting en övergripande
läkemedelskommitté. Den nya centrala kommittén har ersätt de tidigare
sex lokala föreningarna. Samtidigt bildades Medicinskt kunskapscentrum.

11 jan 2010, kl 13:48
0

Annons

Stockholms läns landstings tidigare sex läkemedelskommittéer är sedan den 1 januari en enda, Stockholms läns läkemedelskommitté. Efter ett beslut av landstingsstyrelsen i december görs organisationen också om för att skapa bättre förutsättningar för kunskapsutvecklingen i regionen.

Expertråden för läkemedel, tidigare expertgrupper, blir kvar och kopplas till Specialitetsråden samtidigt som Stockholms läns läkemedelskommitté kopplas till Stockholms Medicinska Råd. Ordföranden i expertråden samlas också i Stockholms läns läkemedelskommitté för läkemedelsarbete med till exempel Kloka Listan. Kommittéernas tidskrifter ersätts också av en gemensam.

En annan konsekvens av beslutet i december är att Läkemedelscentrum och Avdelningen för stöd till kunskapsstyrning slås ihop och istället bildas Medicinskt kunskapscentrum. Centret får i uppdrag att stödja det utvecklingsarbete som bedrivs i vården och göra den tillgänglig för medarbetarna.