Annons
DNA-vaccin mot zikavirus testas kliniskt i fas II

DNA-vaccin mot zikavirus testas kliniskt i fas II

Minst 2 490 friska frivilliga ska ingå i två nya studier. Första resultaten väntas i slutet av året.

3 apr 2017, kl 08:37
0

De första personerna har redan vaccinerats i en fas II/IIb-prövning med ett DNA-vaccin mot zikavirus. Vaccinet har utvecklats av forskare vid National institute of allergy and infectious diseases, NIAID, en del av den amerikanska hälsomyndigheten NIH.

Fas II-prövningen är indelad i två delar och ska genomföras delvis i USA men fram för allt i områden med utbrott av zikavirus, som Puerto Rica, Mexico, Costa Rica, Brasilien och Peru.

I den första delen ska 90 friska frivilliga försökspersoner mellan 18 och 35 år testa vaccinets säkerhet och förmåga att stimulera ett immunsvar. Studien kommer också att undersöka optimal dos och injektionsställe. Försökspersonerna kommer antingen att få en standarddos på 4 mg eller en hög dos på 8 mg intramuskulärt vid tre tillfällen, och därefter följas under 32 veckor.

I den andra studiedelen ska minst 2 400 friska frivilliga försökspersoner mellan 15 och 35 år, fram för allt boende i områden där zikaviruset cirkulerar, testa vaccinets skyddande effekt mot zikarelaterade infektioner vid naturlig infektion. I den dubbelblinda randomiserade studien kommer försökspersonerna antingen få vaccinet eller placebo vid tre olika tillfällen. Studiedeltagarna kommer därefter att följas under två år och de båda grupperna jämföras med avseende på antal zikainfektioner och därmed vaccinets skyddseffekt mot zikavirus.

Eftersom zikavirus kan orsaka allvarliga fosterskador kommer inga gravida kvinnor att ingå i studierna och instruktionen till de kvinnor som medverkar är att använda effektiva preventivmedel.

Vaccinet som testas är ett så kallat DNA-vaccin, vilket innebär att det innehåller små delar av cirkulärt DNA, plasmider, i vilka gener som kodar för två olika ytproteiner från zikaviruset placeras. När vaccinet injiceras uttrycks proteinerna och kroppens immunförsvar triggas att reagera på det okända tillskottet. Vaccinet kan alltså inte orsaka någon infektion.

Resultat från fas II-prövningen väntas år 2019 med de första delresultaten i slutet av det här året.

I dag finns inget vaccin mot zikavirus, som orsakas av myggor av typen Aedes aegypti, på marknaden. I juni förra året fick bioteknikbolaget Inovia pharmaceuticals klartecken från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att inleda en fas I-prövning med sin vaccinkandidat, GLS-5700, ett annat DNA-vaccin mot zikavirus.