Försäljningen av medelpotenta
östrogener fortsätter att minska

De senaste negativa studierna om östrogen tycks ha påverkat försäljningen som har sjunkit kraftigt. Det visar Socialstyrelsens senaste kvartalsrapport.

24 nov 2002, kl 13:12
0

I SBU-rapporten från våren 2002 konstaterades att tillförsel av östrogen knappast ger skydd mot hjärtinfarkt. Sommaren 2002 publicerades WHI (Women´s Health Initiative study), den hittills största randomiserade studien av friska postmenopausala kvinnor, som fann en något ökad risk för bröstcancer och venösa blodproppar.

Minskar mest i femtioårsåldern
Dessa och tidigare negativa studier och rapporter tycks ha påverkat försäljningen av östrogener. Det är i åldern 50-54 som den största minskningen har skett, motsvarande minskning märks inte i högre åldrar.
Från 1990 fram till 1998 ökade försäljningen av medelpotenta östrogener kraftigt. Under den perioden kom flera studier som visade positiva effekter av östrogen. Efter 1998, då den första rapporten kom, som visade att östrogen inte hade någon förebyggande effekt på hjärtsjukdom, minskade försäljningen och denna minskning förefaller fortsätta.