Förnyad optimism om vaccin mot Alzheimers sjukdom

Konceptet bakom den skrotade Alzheimervaccinkandidaten AN-1792 är fortfarande i högsta grad levande. Ett vaccin som består av en betydligt kortare peptid har nu i djurförsök visat sig ge ett lika bra antikroppssvar som det ursprungliga vaccinet.

21 jan 2004, kl 17:02
0

Annons

Den globala fas II-prövningen av Elan/Wyeths uppmärksammade vaccinkandidat mot Alzheimers sjukdom, AN-1792, avbröts i januari 2002 (se LMV 12/01) sedan några av patienterna utvecklat encefalit (hjärninflammation).


Enligt svenska alzheimerforskare är dock en modifierad variant av vaccinet fortfarande en mycket het läkemedelskandidat. Ett fungerande alzheimervaccin skulle innebära ett enormt kliniskt framsteg ? och samtidigt förstås bli en guldgruva för företagen ifråga.


? Det är en missuppfattning att principen bakom AN-1792 inte fungerar, säger Jan Näslund, apotekare och alzheimerforskare vid Karolinska Institutet.


Enligt Jan Näslund kommer amerikanska FDA sannolikt inom kort att ge klartecken till Wyeth att göra allt som står i deras makt för att starta toxicitetsstudier på en modifierad vaccinkandidat som består av en betydligt kortare peptid än den som ingick i det ursprungliga vaccinet.


? Nya peptider har i djurförsök resulterat i bildning av antikroppar riktade mot de amyloida placken, utan att aktivera ett toxiskt T-cellssvar.


 


Effekt på patienter i Schweiz


AN-1792 är en syntetisk form av beta-amyloid, det vill säga den typ av protein som utgör större delen av de amyloida plack som är centrala i alzheimersjukdomens patofysiologi. Idén med vaccinet är främst att få immunsystemet att producera antikroppar mot beta-amyloid.


Efterhandsanalyser av deltagare i fas II-prövningen har visat att vaccinet verkligen gav ett antikroppssvar. Ingen korrelation observerades mellan nivåerna av antikroppar och risken att utveckla hjärninflammation.


I en subgrupp av 28 studiedeltagare i Schweiz uppvisade de 19 behandlade patienter som fått antikroppssvar en i princip oförändrad kognitiv status, till skillnad från de nio som inte fick någon utveckling av antikroppar. De senares kognitiva funktioner försämrades istället under en uppföljningstid på ett år.


Den slutliga efterhandsanalysen av antikroppssvar och kognitiva effekter hos samtliga deltagare i studien är dock ännu inte färdig, men kommer enligt flera källor att publiceras under 2004.


 


Konceptet lever


Bengt Winblad, ledande svensk alzheimerforskare och medlem av styrkommittén bakom prövningen av vaccinet AN-1792, håller med om att principen bakom vaccinet fortfarande är intressant, även om den ursprungliga vaccinkandidaten är ?död?. Han kan dock av förklarliga skäl inte bekräfta att studier av en modifierad vaccinkandidat är på väg att starta.


? Konceptet lever i högsta grad. Just nu bedömer jag passiv immunisering, det vill säga tillförsel av antikroppar, som ett kanske ännu intressantare alternativ, säger Bengt Winblad.


Principen är här densamma; antikroppar binder till beta-amyloid i både löslig och aggregerad, fibrillär form.


? Genom en passiv immunisering kan man lättare kontrollera antikroppshalten och snabbare bryta försöket vid eventuella biverkningar, säger Bengt Winblad.


 


Minst lika bra svar


Enligt Göran Skoglund, nordisk chef för klinisk forskning på Wyeth, omfattade Elan/Wyeths alzheimervaccinprogram från början tre strategier; AN-1792, vaccinering med en kortare peptid samt passiv immunisering med antikroppar. De två senare forskningslinjerna kvarstår idag. En så kallad IND, som krävs för att starta humanstudier, registrerades i augusti 2003 hos FDA avseende det passiva immuniseringsprogrammet.


? Den viktigaste slutsatsen av prövningarna med AN-1792 var att det verkligen gick att få ett antikroppssvar och att antikropparna gick över i hjärnan. Nu gäller det att i efterhandsanalysen försöka förklara och förstå encefaliten, säger Göran Skoglund.


Patienter avled i studien och utvecklingen av encefalit har sannolikt bidragit i flera fall.


? Vi måste förstås vara helt säkra på vad detta berodde på innan vi startar ett nytt prövningsprogram med immunisering.


? Resultat från djurstudier tyder på att vaccinet som är baserat på en kortare peptid ger ett bra antikroppssvar, precis som det ursprungliga vaccinet, säger Göran Skoglund.