Annons

Föräldrar positiva till studier på barn

För att kunna utveckla säkra och åldersanpassade behandlingar är det viktigt att barn ingår i kliniska studier. Det anser blivande föräldrar enligt en tvärvetenskaplig studie vid Uppsala universitet.

10 maj 2006, kl 13:41
0

De flesta läkemedel är aldrig testade på barn och är därför inte evidensbaserade på samma sätt som för vuxna. Det kan leda till oförutsedda sidoeffekter av behandlingen. En stor majoritet ansåg att det är nödvändigt att barn deltar och att vårdande läkare ska vara med i beslutsprocessen. Denna syn på ansvaret går stick i stäv med den internationella trenden där man placerar ansvaret på avvägningen mellan risk och nytta hos en regional enhet.

I studien frågade man också föräldrarna om deras vilja att låta sina egna barn delta, och resultaten visar på en positiv attityd. Att delta ses av de flesta som något självklart, om de mediciner som testas är vetenskapligt relevanta.

– Vår önskan att skydda barnen från onödigt lidande har hittills lett till att de systematiskt exkluderas från forskningens möjliga framsteg, säger Alina Rodriguez i ett pressmeddelande. Hon ser en internationell samsyn växa fram för att inkludera barn i medicinsk forskning.

Inom EU arbetar man sedan en längre tid på riktlinjer för kliniska prövningar på barn. I USA, där myndigheterna länge försökt få företagen att genomföra fler barnstudier, har man tagit till greppet att i vissa fall belöna företagen med förlängd patenttid om man utför studier på barn.