Annons
För lite vetenskap och för mycket middag fällde bolag

För lite vetenskap och för mycket middag fällde bolag

Läkemedelsbolaget Ferring får böta efter att ha fällts av Informationsgranskningsnämnden för middagsbjudning.

18 feb 2019, kl 11:52
0

Annons

Två inbjudningar till planerade middagsbjudningar har bedömts strida mot läkemedelsindustrins etiska regelverk. Bakom inbjudningarna står läkemedelsföretaget Ferring, som bjudit in gastroläkare, gastrosjuksköterskor och dietister till en ”en enklare” middag i samband med Svenska Gastrodagarna i Jönköping i maj, samt IVF-läkare till en middag av samma slag i samband med en kongress i Palma på Mallorca i april.

I inbjudningarna, som skickats som pliktexemplar till Informationsgranskningsnämnden (IGN), står att middagsgästerna inför den ”vetenskapliga sammankomsten” ombeds titta igenom kongressens vetenskapliga program ”för att kunna rekommendera en föreläsning och en poster” till sina bordsgrannar. Vidare ombeds middagsgästerna ”berätta om något intressant du lyssnat till under kongressen”.

I sin bedömning anger IGN att läkemedelsföretag får arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till personal inom hälso- och sjukvård. Däremot måste det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet vara i fokus och utgöra majoriteten av den aktuella sammankomsten.

IGN bedömer att så inte är fallet vid Ferrings planerade middagar utan att det framstår som att middagen är den primära anledningen till mötet, vilken därmed utgör en “social aktivitet och en otillåten förmån”. Ferring döms därför att böta 90 000 kronor för att ha brutit mot god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Ferring skriver i ett svar att man inser att middagarna innehåller för lite av ett vetenskapligt och yrkesinriktat program och att man därför tänkt om. Man kommer, enligt bolaget, att göra om mötet till ett ”extra omfattande produktionsinformationsmöte med efterföljande middag”.