Annons
Fokus på prismodeller i Rejes förslag

Fokus på prismodeller i Rejes förslag

Idag presenterade Lars Reje sitt förslag till ny apoteksmarknad. Som väntat öppnar han för grossistföretag att driva apotek i Sverige. En nyckelfråga i utredningen är hur man i framtiden ska försäkra sig om att vinsten från generikasubstitutionen tillfaller samhället.

8 jan 2008, kl 19:44
0

Läkemedelsföretag eller läkare ska inte få äga apotek men den som får tillstånd att driva apotek ska inte heller själv behöva ha farmacevtisk kompetens. Dörren öppnas även för grossister som apoteksägare. Det är Lars Rejes förslag när han nu är klar med den del av apoteksmarknadsutredningen som handlar om öppenvårdsapoteken.
Däremot ska det alltid finnas farmacevtisk personal när apoteken är öppna och alla apotek ska ha tillgång till läkemedelsansvarig som kan vara apotekare eller receptarie.

En radikal ändring
, om Rejes förslag går igenom, är att generikamarknaden ska förändras enligt norsk modell. Istället för att företagen som nu har en budgivning om lägsta pris varje månad ska priserna på kopiorna sänkas med i förväg fastställda procentsatser. En, enligt Lars Reje, robust men säker modell under en övergångsperiod.
I ett andra steg, när en ny marknad är etablerad anser utredningen att det kan finnas plats för en mer dynamisk prissättning.

Rejes prissättningsmodell
innebär också att apotekens utpris på läkemedel ska vara detsamma över hela landet. Men enskilda apotek ska själva förhandla om inköpspriset. 70 procent av apotekens eventuella rabatter vill Reje ska tillfalla staten. Med den här modellen tror Reje att samhället ska kunna göra besparingar.
? Men det förutsätter att stora tunga apotekskedjor etablerar sig som har kraft att prisförhandla med de stora företagen, säger Lars Reje.

Utredningen föreslår
också att ett nytt helstatligt bolag ska ta över ansvaret för den IT-infrastruktur som Apoteket AB idag ansvarar för, till exempel receptregistret, högkostnadsdatabasen och receptbrevlådan för elektroniska recept.

Giftinformationscentralen
om nu drivs av Apoteket ska istället drivas i aktiebolagsform som ett dotterbolag till SOS Alarm som idag ägs gemensamt av staten och Sveriges Kommuner och landsting.
Första januari 2009 föreslår Lars Reje att de nya reglerna ska börja gälla.