Annons

Flera dödsfall kopplade till diabetesläkemedel

Amerikanska läkemedelsverket uppmanar läkare att skärpa kontrollen av
patienter som använder diabetesläkemedlet Byetta. Skälet är att
ytterligare två dödsfall har uppmärksammats på kort tid.

20 aug 2008, kl 11:21
0

Annons

Redan i oktober 2007 uppmanade det amerikanska läkemedelsverket FDA läkare och patienter att noga uppmärksamma biverkningar som magont och kräkningar hos patienter som fått Byetta (exanatid). FDA hade då fått in ett trettiotal rapporter om patienter som drabbats av inflammation i bukspottskörteln efter att ha tagit läkemedlet.  

Trots varningen har det nu kommit ytterligare rapporter om att personer drabbats av svåra inflammationer i bukspottskörteln efter att ha tagit läkemedlet. Två personer har avlidit och fyra vårdas på sjukhus.

FDA säger nu att de vill skärpa varningstexten på förpackningen och uppmanar också läkare att inte ge Byetta till patienter som har pankreatit. Däremot har de inga planer på att dra tillbaka läkemedlet från marknaden.

Biverkningarna som vårdpersonal bör uppmärksamma är svåra magsmärtor som strålar mot ryggen, kräkningar och illamående. En av svårigheterna är att även mindre allvarliga biverkningar kan leda till samma symptom. Ungefär 700 000 patienter runt om i världen har använt Byetta sedan det kom ut på marknaden 2005.