Annons

Fler svenska produkter i klinisk prövning

Antalet svenska läkemedelskandidater i klinisk prövning ökade något
under 2009 jämfört med året innan. De områden där det är mest aktivitet
är inom cancer och centrala nervsystemet, det visar siffror från en
rapport om den svenska läkemedelsutvecklingen.

4 jun 2010, kl 11:29
0

Totalt pågick under 2009 73 läkemedelsprojekt i klinisk prövning utförda av totalt 38 svenska bolag. Statistiken, som visar på en liten ökning jämfört med året innan, kommer från en rapport som gjorts av branschföreningen Sweden Bio och myndigheterna Vinnova och Invest Sweden.

Totalt svarade 75 företag på enkätfrågor till undersökningen. Av dessa uppgav ett av fem bolag att drev projekt som de beräknade vara i klinisk fas inom 12 månader.  Totalt fanns 2009 15 projekt i fas tre, den sista innan bolaget kan ansöka om ett godkännande för marknadsföring. Bland kandidaterna är det biologiska preparat som ökar mest, en trend som går igen i hela världen. Tre företag uppgav att de fått godkänt för ett läkemedel under 2009. Preparaten är herpesmedlet Xerclear från Medivir, Abstral mot genombrottssmärta från företaget Prostrakan och Edluar som är en munsönderfallande tablett mot sömnbesvär från Orexo.

I undersökningen ingår projekt som utvecklas och forskars fram i Sverige med undantag för Astrazeneca. På Astrazeneca skiljer man inte på projektursprung i sin globala produktportfölj och de har ungefär lika många projekt totalt som alla svenska life science-bolag tillsammans.