Annons

Motion på recept framgångsrikt

Personer som får recept på fysisk aktivitet blir friskare och upplever
en högre livskvalitet. En avhandling från Karolinska Institutet visar
på både bättre hälsa och ökad livskvalitet.

27 aug 2008, kl 11:00
0

Annons

Att ordinera fysisk aktivitet på recept har varit möjligt i Sverige sedan år 2000. Olika landsting har varit olika snabba att införa det men nu finns det möjlighet att få motion på recept i hela landet. I dagarna presenteras de första siffrorna som visar att det har en positiv effekt.

Det är Lena Kallings, med hemvist på statens Folkhälsoinstitut, som presenterar sin doktorsavhandling från Karolinska Institutet i nästa vecka. Resultaten visar att fysisk aktivitet på recept, så kallad Far, kan vara en effektiv metod att hjälpa personer till en mer hälsosam livsstil.

I avhandlingen ingår två studier. I den ena ingick 481 patienter i primärvården mellan 12 och 81 år, som fick individuellt anpassad ordination på fysisk aktivitet. I den andra fanns101 överviktiga personer mellan 67 och 68 år, där hälften fick personligt utformade träningstips och andra halvan en kort information om att fysisk aktivitet är bra för hälsan.
– Vi har sett att de som fått recept på träning motionerar betydligt mer än personer i kontrollgruppen. De mådde bättre och hade mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, säger Lena Kallings.

Recept på fysisk aktivitet kan till exempel ges till personer med problem i rörelseorganen, övervikt eller högt blodtryck och skrivs ut av vårdpersonal som läkare, distriktssköterskor och sjukgymnaster. Det kan vara den enda behandlingen eller ges i kombination med läkemedel.

 Lena Kallings säger att det är viktigt att träningsformen tas fram tillsammans med patienten så att den passar personens livsstil och fysiska kapacitet. På så sätt kan det bidra till att förbättra folkhälsan.
– Redan idag rekommenderas motion och ändrad livsstil vid flera sjukdomstillstånd och avhandlingen visar att det fungerar bra under svenska förhållanden. Dessutom var det 65 procents följsamhet vilket är minst lika bra som vid många läkemedelsbehandlingar, säger hon.