Annons

Fler indikationer för thalidomid

Antalet potentiella terapeutiska indikationer för thalidomid ökar med nya studier som visar effekt vid njurcancer.

21 aug 2001, kl 17:53
0

Annons

Två mindre studier har undersökt thalidomid (Thalomid) vid njurcellcarcinom. Efter behandling kunde sjukdomsförloppet bromsas upp hos 32 procent av patienterna. Företaget Celgene planerar nu en större studie på indikationen. Vid glioblastom i njurarna svarade 58 procent av patienterna med tillbakagång av sjukdomen.

Thalidomid har tidigare visat lovande resultat vid en rad olika cancersjukdomar som kolorektal cancer, prostatacancer och multipel myelom. Celegene har inlett ett samarbete med Pharmacia för att undersöka en kombination av thalidomid plus irinotecan (Campostar) vid kolorektal cancer.

SCRIP 2001;2645:24