Annons

Forskning kring cannabis kan ge ny smärtbehandling

Amerikanska forskare kan ha hittat ett nytt mål för behandling av kronisk smärta, ett enzym som blockerar en endogen receptor för cannabis.

21 aug 2001, kl 17:51
0

Forskare vid Scripps forskningsinstitut i La Jolla, USA, rapporterar att enzymet fettsyreamidhydrolas (FAAH) är en nyckel i reglering av anandamid som är en endogen cannabinoidreceptorligand. Genom att utveckla FAAH-hämmare skulle man kunna stimulera det kroppsegna systemet för cannabis.

Det finns anekdoter om att cannabis kan kontrollera kronisk smärta vid exempelvis MS. Men eftersom användning av cannabis är illegal i många delar av världen är medicinsk användning av marijuana kontroversiell.

Enzymet anandamid uppträder som en cannabinoid in vitro men har svag kortvarig effekt in vivo. Forskarna utgick från att det kunde förklara anandamids brist på effekt jämfört med tetrahydrocannabinol (THC), marijuanas aktiva komponent. För några år sedan klonade forskningsteamet FAAH, som degraderar anandamid, och de har nu tagit fram möss som saknar FAAH-genen. Dessa möss kan inte bryta ner anandamid och har femton gånger högre nivåer av ämnet än normala möss. När mössen injiceras med anandamid uppvisar de samma beteende som kan ses med THC. Knockoutmössen har även utan anandamidbehandling reducerad smärtkänslighet.
Därför tror forskarna att FAAH-hämmare kan vara en selektiv väg att använda signalsystemet för cannabis för lindring av kronisk smärta.

Forskningen utgör en ny intressant pusselbit i hur cannabis verkar. Skeptiker undrar dock om det går att härma de goda effekterna av cannabis utan att också få de negativa. Många har försökt samma angreppssätt med morfin utan att lyckas.

LANCET 2001;358:303