Annons

Finsk rapport bekräftar samband mellan Pandemrix och narkolepsi

Slutrapporten från den finska registerstudien bekräftar sambandet mellan vaccination mot svininfluensan och narkolepsi bland barn och ungdomar. Studien visar en 13 gånger ökad risk.

1 sep 2011, kl 13:21
0

Den finska socialstyrelsen THL har nu presenterat slutrapporten från en finsk registerstudie om sambandet mellan vaccination med Pandemrix och risken att insjukna i narkolepsi hos barn och ungdomar mellan 4-19 år. Studien visar att risken var 13 gånger ökad. Det skulle motsvara 6 nya fall bland 100 000 vaccinerade barn och ungdomar. Resultaten stämmer överens med den preliminära rapport som Finland presenterade i januari i år.
? Rapporten säger egentligen ingenting nytt, den bekräftar bara det vi redan visste ? att det finns en överrisk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix, säger Ingemar Persson, senior expert på Läkemedelsverket.

Slutrapporten stämmer även överens med resultaten från den svenska registerstudie som Läkemedelsverket presenterade i mars och en svensk fallinventeringsstudie som presenterades i juni. I de svenska studierna var risken för narkolepsi bland barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix ökad 4-7 gånger. Det innebär 3-4 nya fall per 100 000 vaccinerade.
? En förklaring till skillnaden kan vara olika upplägg på studierna. I Finland har man bredare kriterier för urvalet medan vi i Sverige har strängare regler för urvalet. En annan förklaring kan vara att risken är högre i Finland än i Sverige, men det vet vi inte än, säger Ingemar Persson.

Både i Sverige och Finland pågår nu forskning för att se om eventuella faktorer samverkat med vaccinet och om orsaksmekanismer. Den finska rapporten kommer inte att medföra några förändringar i rekommendation från Läkemedelsverket.
? Vi har redan rekommenderat en begränsad användning av Pandemrix för barn och ungdomar. Däremot kommer vi att fortsätta forskningen om varför det finns en överrisk för narkolepsi i Sverige och Finland men inte i andra länder. Det kan finnas någon samverkande faktor och det försöker vi nu ta reda på genom fortsatt forskning, säger Ingemar Persson.