Tydligt fokus på reell uppföljning

En strategi innehåller ofta visioner och inriktningar, men det som verkligen skiljer denna strategi från många andra är uppföljningsdelen. Jag har sällan sett ett sådant tydligt fokus på reell uppföljning och tryck i tidsaspekterna som detta.

1 sep 2011, kl 12:40
0

I stort är vi från Läkarförbundet nöjda med arbetet kring den nationella läkemedelsstrategin. Visst kan man säga att det inte är mycket nytt i den, eftersom problemområdena som lyfts fram har varit kända långt tidigare, men det är ändå viktigt att de nu finns belysta och utvecklade i en och samma skrift. Dessutom finns det nu namngivet vilken myndighet eller motsvarande som har huvuduppdraget att driva på respektive fråga.

En strategi innehåller ofta visioner och inriktningar, men det som verkligen skiljer denna strategi från många andra är uppföljningsdelen. Jag har sällan sett ett sådant tydligt fokus på reell uppföljning och tryck i tidsaspekterna som detta. Om fortsättningen av arbetet håller samma höga tempo och tydliga politiska vilja till resultat så tror jag att läkemedelsområdet kommer bli säkrare, tydligare och förbättrat hanterat inom en snar framtid.

Mikael Rolfs

ordförande Rådet för läkemedel, it och medicinsk teknik, Sveriges läkarförbund.