Fel framställa Ipren-köpare som obegåvad

Anmäld: Nycomed
Anmälare: Pfizer
Ärende: Reklamfilm Ibumetin
Ärendenr: W683
Utgång: Fälld
Avgift: 70 000 kr

29 mar 2005, kl 18:28
0

Två kvinnor sitter i en soffa. Den ena läser på en ask Ibumetin:
– Ibumetin innehåller samma substans som Ipren och är också bra vid huvudvärk, tandvärk, mensvärk, ryggvärk, muskel- och ledvärk och feber.
– Ja, men Ibumetin har ju ett lägre pris. Varför köper folk Ipren?
– Ingen aning. Konstigt.
Pfizer (P) menar att filmen strider mot flera artiklar då den är ovederhäftig, vilseledande, osaklig, misskrediterande, onyanserad och i sin helhet obalanserad. Tittaren kan tro att Ibumetin och Ipren är identiska produkter, vilket inte är fallet. Det anges inte tydligt vilka priser som avses. Slutligen är filmen misskrediterande och tonen är nedlåtande då den drar löje över varu-
märket Ipren och konsumenten för att den gjort ett obegåvat val för att ha köpt Ipren.
Nycomed (N) håller delvis med Pfizers kritik och ändrar filmen avseende prisjämförelse och hur preparatet ska användas.
IGM går på Pfizers linje och menar att N måste ange att produkterna innehåller ?samma verksamma substans? för att inte riskera att vilseleda. Avseende prisjämförelsen frias N, men IGM håller med P om att filmen framställer Iprenköparen som mindre begåvad. Därför åläggs N en IGM-avgift om 70 000 kr.