FDA godkänner ny behandling mot vanlig hudcancer

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten har godkänt behandling med vismodegib, Erivedge vid avancerad basalcellscancer. Det är den vanligaste typen av hudcancer. I Europa där behandlingen ännu inte godkänts pågår en säkerhetsstudie.

31 jan 2012, kl 11:51
0

Annons

Behandling med vismodegib är det första FDA-godkända läkemedlet för metastaserande basalcellscancer. Behandlingen ska bara användas då operation anses olämpligt.

Basalcellscancer är i allmänhet
en långsam och smärtfri form av hudcancer som börjar i det översta lagret av huden. Den utvecklas främst på områden som utsätts för solljus eller annan ultraviolett strålning.
Säkerheten och effekten av behandlingen har utvärderats i en klinisk studie med 96 patienter som hade lokalt avancerad eller metasterande basalcellscancer. De vanligaste biverkningarna var bland andra muskelryckningar, håravfall och illamående.

I Europa har
Roche, som marknadsför läkemedlet, påbörjat diskussioner om godkännande med den europeiska läkemedelsmyndigheten. För tillfället pågår en säkerhetsstudie.