Bättre service för dialyspatienter i Norrbotten

Dialyspatienter i Norrbotten har fått bättre service. Sedan årsskiftet sköter läkemedelsföretaget Baxter själv hemleveransen av läkemedlen till dialyspatienterna i landstinget. Expediering och den farmacevtiska kontrollen sköts av apoteket Apotekssamariten i Uppsala.

31 jan 2012, kl 16:28
0

Annons

Norrbottens läns landsting är det första landsting som slutit avtal om den här  tjänsten med läkemedelsföretaget Baxter. Och Anders Bergström, läkemedelsstrateg och ordförande i Norrbottens läkemedelskommitté är mycket nöjd.
? Dialyspatienterna har ju fått hemleveranser också tidigare genom Apoteket farmaci. Men det här avtalet innebär en bättre servicenivå, samtidigt som det blivit billigare för landstinget.
Enligt Anders Bergström är det idag ett trettiotal av cirka 45 hemdialyspatienter som ingår i det här avtalet med Baxter.

Det finns en stor marknad
att stötta landstingens hemsjukvårdsenheter med den här typen av tjänster, tror Anders Bergström och nämner till exempel palliativa patienter som vill leva sin sista tid i hemmet eller patienter med olika kroniska sjukdomar som om möjligt vill slippa sjukhusvård.
? Naturligtvis att det här är en konkurrensfördel för Baxter att de tagit över hela paketet. För landstinget är det bekvämt, förutsatt förstås att det också är ekonomiskt försvarbart. Och i det här fallet blev det billigare.
Baxter, som har nästan hälften av sin försäljning kopplad till kroniska sjukdomar som ofta behandlas i hemmiljö, har enligt kommunikationschefen Camilla Sjöström länge sett fram mot att både skapa en effektivare hantering och höja servicenivån för hemleveranser. I och med omregleringen skapades förutsättningar att kunna samarbeta med ett litet apotek för den farmacevtiska kontrollen som ju måste göras av ett apotek. Valet föll på det fristående apoteket Apotekssamariten i Uppsala.

Istället för att läkemedlen
distribueras till ett apotek för att sedan distribueras vidare åker apotekaren Kristina Fritjofsson på Apotekssamariten till Baxters läkemedelslager som ligger i Rosersberg utanför Stockholm och utför den farmacevtiska kontrollen.
? Vi har recepten från läkaren, Baxter stämmer av med patienten vad han eller hon behöver de närmste två veckorna. Utifrån det och receptet expedierar vi, det vill säga gör i ordning etiketter och det som behövs och sedan åker jag till Rosersberg och går igenom och godkänner att rätt patient får rätt produkter, berättar Kristina Fritjofsson.
? Servicen till patienterna har blivit bättre, säger Anders Bergström.
Skillnaderna mot tidigare är bland annat att patienten i god tid får veta när leveransen kommer, chauffören bär in och packar upp varorna. Och den kanske viktigaste skillnaden mot tidigare, enligt Anders Bergström, chauffören tar med sig gamla emballage.
? Det blir väldigt mycket skräp. Det tror jag faktiskt nästan är den största vinsten.