FDA godkände läkemedel mot melanom

Ipilimumab, ett preparat för behandling av hudcancer, har nu godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

28 mar 2011, kl 11:33
0

Ipilimumab, Bristol-Myers Squibbs preparat, är en ny typ av läkemedel som blockerar de molekylära bromsar som hindrar immunsystemet från att angripa cancertumörer. Läkemedlet är godkänt vid behandling av recidiverande melanom i sent skede.

En ansökan om godkännande ligger också hos den europeiska läkemedelsmyndigheten.