Annons

Färre barn får pneumokockinfektion

Att införa vaccinering mot pneumokockinfektion i det allmänna
barnvaccinationsprogrammet tycks ha varit lyckat. Färre barn drabbas nu
än för fem år sedan.

31 maj 2011, kl 12:11
0

Antalet barn under två år som drabbas av invasiv pneumokockinfektion har minskat sedan 1 januari 2009. Förklaringen kopplas samman med att det var då som vaccination mot infektionen infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Incidensen i åldersgruppen har gått ner från 26,1 2007 till 12,3 förra året enligt en statistik från Smittskyddsinstitutet.

Men främst drabbas äldre personer av infektionen under 2010. Statistiken visar att medianåldern bland de som insjuknat är 67 år och en fjärdedel av alla som drabbas är över 80 år. Bland barn under 5 år rapporterades 51 fall. I åldersgruppen 0-5 månader inträffade 10 fall, i gruppen 6-11 månader 8 fall, i åldersgruppen 12-17 månader 3 fall och i åldersgruppen 18-23 månader 7 fall.

Sedan juli 2004 är invasiv pneumokockinfektion en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.