Annons

Stora prisskillnader inom EU

Hur mycket du får betala för dina läkemedel beror på i vilket land du
befinner dig. Priset på läkemedel i olika EU-länder varierar stort visar
en ny rapport.

31 maj 2011, kl 11:30
0

Priset på läkemedel kan variera upp till 25 procent mellan olika EU-länder. Det är slutsatsen i en rapport som tagits fram på uppdrag av EU-parlamentets utskott för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet. Till viss del tycks priset bero på välståndet i landet, i alla fall för produkter som har sitt patent kvar. För dessa är priset högre i länder som har en högre inkomst per kapita, rapporterar nyhetssajten Pharma Times.

Högst pris per kapita med 2008-års nivåer hade Grekland med en årskostnad på omkring 700 euros. Därefter kommer Irland, Frankrike, Tyskland och Österrike. I rapporten, som gjorts av London school of economics, konstateras att de billigaste läkemedlen finns i Polen.

Av 27 EU-länder är det 24 som använder system med referensprissättning där man inför prissättning jämför med priset i det land som ligger lägst. Detta kan, enligt rapportförfattarna, led till låga priser, men de varnar också för faror med systemet. Bland annat kan det göra att man missar vissa hälsoekonomiska aspekter av ett läkemedel. Det kan också påverka tillgången negativt genom att ett företag låter bli att lansera en produkt i flera länder efter att ha givits ett lågt pris i ett land.