Annons

Minskade kostnader inom förmånen

Förra året minskade samhällets kostnader för läkemedel inom förmånen,
något som bara hänt två gånger de senaste 20 åren. Enligt
Socialstyrelsen kommer trenden fortsätta i två år för att sedan vända.

31 maj 2011, kl 12:58
0

År 2010 var statens kostnader för läkemedelsförmånen 20,7 miljarder kronor vilket betyder en minskning med 0,1 procent enligt Socialstyrelsen. Myndigheten presenterar idag sin rapport Läkemedelsförsäljningen i Sverige ? analys och prognos. Trots att det rör sig om en liten minskning på 0,1 procent så är den speciell. Under de senaste 20 åren har en minskning inträffat bara två gånger.

Enligt Maarten Sengers, projektledare på Socialstyrelsen, förklaras det till stor del av patentutgångar som gett upphov till generisk konkurrens.
– Men även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgångar, ordinarie såväl som begränsade, har varit viktiga för att hålla nere kostnaderna, säger han.

Ytterligare anledningar till de minskade kostnaderna är enligt Socialstyrelsen att det inte har introducerats så många nya läkemedel något som vanligen är kostnadsdrivande. Ökningen av antalet sålda preparat har också varit lägre än normalt. Landstingens insatser för en effektivare läkemedelsförskrivning bidrar också till kostnadsminskningar. Enligt rapporten följer många landsting upp läkemedelsförskrivningen mer noggrant än för några år sedan.

Kostnadsutvecklingen spås bli fortsatt låg de närmaste två åren, 1,25 procent 2011 och 0,5 procent 2012 men mellan 2013 och 2013 spås den återgå till mer normala nivåer på mellan 2,5 och 4 procent per år.

För rekvisitionsläkemedel förväntas inte ökningstakten av kostnaderna att fortsätta sjunka. Prognosen är att kostnaderna för dessa kommer att öka med 7 procent 2011 och omkring 6 procent under 2012. Ökningen förklaras genom användning av nya, dyra specialläkemedel liksom nya och utvidgade indikationer för befintliga läkemedel.