Annons

Farmaciförbundets avtal klart

Nu har Farmaciförbundet tecknat ett löneavtal med Almega. Men längre sammanhängande semester blir det inte.

19 jun 2013, kl 09:32
0

Avtalet som förhandlats fram mellan Farmaciförbundet och arbetsgivarorganisationen Almega innebär att lönerna kommer att höjas med 6,8 procent under en treårsperiod.  Det första året blir ökningen 2,1 procent.

Tero Huhta, förhandlingschef i Farmaciförbundet, säger i en presskommentar att avtalet tecknades för att medlemmarna ska få sina löner men att de inte har släppt frågan om fyra veckors sammanhängande sommarsemester.
– Den frågan fortsätter vi att arbeta med i en arbetsgrupp tillsammans med Almega. Avsikten är att arbetet ska utmynna i en avtalstext, säger Tero Huhta.

Det var en enhällig förhandlingsdelegation som ställde sig bakom avtalet.  Löneökningarna kommer att fördelas med 2,1 procent i år, 2,3 procent nästa år och 2,4 procent år 2015. Alla tre åren ska de nya lönerna börja gälla den 1 maj.

Enligt Farmaciförbundet har två principer försvarat i årets löneavtal. Det ena är att nivåerna på löneökningarna styrs av siffror och det andra är att lägstlönerna är kvar.