Annons

Sammanhängande ledighet viktigt

Att apoteksanställda får rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommaren är ett av kraven när fackförbundet nu förhandlar med arbetsgivaren.

17 apr 2013, kl 13:36
0

Annons

Christer Borg på Sveriges farmaceuter ska förhandla.

Den 18 april inleds förhandlingarna om nya löne- och arbetsvillkor för apotekspersonal mellan fackförbundet och arbetsgivarorganisationen Almega. För både Sveriges farmaceuter, tidigare Sveriges Farmacevtförbund och Farmacifacket står rätten till längre sammanhängande sommarsemesterhögt på kravlistan. Dagens avtal ger apoteksanställda rätt till tre veckor på raken under juni, juli och augusti.

Christer Borg är den som leder förhandlingarna från Sveriges farmaceuter.
– Detta skiljer sig från gängse regler på arbetsmarknaden där de allra flesta har rätt till fyra veckor i sträck.

Andra frågor som Sveriges farmaceuter kommer att lyfta rör de allmänna anställningsvillkoren. Här finns områden där förbundet menar att arbetsgivarna börjat göra avkall på de regler som finns.
– Det kan till exempel handla om rätten att få veta sitt schema två veckor innan. Arbetsgivarna vet att det kravet finns men följer det inte med förklaringar som tids- eller personalbrist. Här vill vi ha förtydligande från arbetsgivaren, säger Christer Borg.
– Våra medlemmar upplever att det i allmänhet blivit mer ge är få från deras sida. De jobbar hårt och går med på ändrignar sina scheman men när man vill ha en längre sommarsemester får man nej. Det vill vi ha en ändring på, säger han.

Vad gäller lönekrav har Sveriges farmaceuter ett yrkande på ett så kallat stupstocksavtal vilket innebär att om inte kommer överens om annat så gäller en bestämd procentuell ökning. Men några siffror vill Christer Borg inte gå ut med idag.

En av förbundets käpphästar är apotekspersonalens möjlighet till kompetensutveckling, nu med speciellt fokus på chefer. Att som chef hinna ägna sig åt kompetensutveckling anser man vara viktigt för att kunna utföra ett bra ledarskap.

Farmaciförbundets förhandlingschef Tero Huhta säger till TCO-tidningen att de också kommer att lyfta frågan om fyra veckors semester och dessutom fokusera på utlåning av personal mellan apotek. Han menar att tillfälliga omplaceringar blivit vanligare när organisationerna slimmas. Även Sveriges farmaceuter kommer att ha med det som en viktig fråga vid förhandlingarna.