Farmaciförbundet säger ja till Unionen

Farmaciförbundet har beslutat att gå samman med Unionen vid årsskiftet.

16 maj 2013, kl 11:02
0

Annons

Foto: iStockphoto

I februari beslutade Farmaciförbundets förbundsmöte att enhälligt ställa sig bakom beslutet att gå samman med Unionen. Men det krävdes också ett beslut på det ordinarie förbundsmötet. Nu har även detta förbundsmöte enhälligt sagt ja till ett samgående.

– Våra medlemmar kommer att få mycket bättre hjälp med de enorma resurser som Unionen har. Eftersom problemen på den omreglerade apoteksmarknaden är så stora behövs förstärkt fackligt agerande. Arbetsgivarna följer varken lagar eller avtal och det är många driftsinskränkningar på arbetsplatserna. Vi behöver flera lokala fackliga ombud på arbetsplatserna, som kan få mer utbildning från Unionens regionkontor, säger Carina Jansson, ordförande i Farmaciförbundet i ett pressmeddelande.

Innan samgåendet är klart måste Unionen fatta ett liknande beslut, det väntas ske den 12 juni. Därefter ska de båda fackförbunden sluta ett samgåendeavtal. Vd årsskiftet går sedan Farmaciförbundet samman med Unionen.

Apotekssektorns anställda kommer tillsammans med läkemedelsindustrins anställda att omfatta mellan 15 000 till 20 000 medlemmar. De kommer att samlas inom området ”Farmaci och hälsa” inom Unionen.