Annons

Farmacevtisk kontroll
kan försvinna vid distansapotek

Sveriges Farmacevtförbund och Farmaciförbundet har olika åsikt om det nya IT-stöd för distansapoteken som Apoteket beslutat om. Medan Farmaciförbundet välkomnar det, är Farmacevtförbundet kritiskt.

24 nov 2002, kl 02:00
0

När Apoteket AB vid styrelsemötet i mitten av oktober beslutade att investera 35 miljoner i ett nytt IT-stöd för verksamheten vid distansapoteken reserverade sig Sveriges Farmacevtförbund. Förbundet har nu också stämt arbetsgivaren för brott mot Medbestämmandelagen, eftersom beslutet fattats innan man förhandlat med facket.
– Vi är naturligtvis inte negativa till ett förbättrat datastöd. Vad vi reagerat mot är att man samtidigt med investeringen planerar att ta bort den slutkontroll som enligt författningen ska göras av en farmacevt, säger Camilla Frankelius vid Sveriges Farmacevtförbund.
I och med det nya datastödet ska det inte längre vara nödvändigt med den här slutkontrollen, anser arbetsgivaren.
Den skulle enligt det förslag som presenterades kunna göras av någon som inte har farmacevtisk legitimation.
Något Sveriges Farmacevtförbund ifrågasätter.

Annan åsikt
Den andra fackliga organisationen, Farmaciförbundet välkomnar däremot det nya systemet.
– I praktiken handlar slutkontrollen om att läsa av färdiga etiketter mot en streckkod. Det tror vi kan göras av andra än receptarier som läst tre år på högskola, säger Britt-Marie Skoglösa på Sveriges Farmaciförbund.
Britt-Marie Skoglösa ser istället det nya IT-stödet som en möjlighet att frigöra farmacevttid.
En åsikt hon delar med Apotekets vd Stefan Carlsson.
– Jag tycker ju att det här skulle vara en möjlighet, om säkerheten kan klaras av, att använda den farmacevtiska kunskapen till annat.
Camilla Frankelius säger att även om kontrollarbetet kan vara tråkigt är det mycket viktigt och något som enligt lag ska utföras av farmacevt.

Borde väntat
– Man bör i alla fall inte besluta om en investering i den här klassen innan man vet om den kan användas.
Enligt Stefan Carlsson är det ungefär 25 procent av det nya systemets funktion som har betydelse för slutkontrollen.
Apoteket har varit i kontakt med Läkemedelsverket och informerat om planerna, men beslutade att återkomma när upphandlingen var klar.