Annons
Får böta trots att annonsen ändrades före tryckning

Får böta trots att annonsen ändrades före tryckning

IGN fäller ett läkemedelsföretag för felaktiga påståenden om biverkningsprofil trots att de togs bort före tryckning.

29 nov 2019, kl 13:31
0

Annons

Läkemedelsföretaget Pfizer innovations AB marknadsför cancerläkemedlet Bosulif (bosutinib) mot kronisk myeloisk leukemi. Företaget skickade, som reglerna föreskriver, ett så kallat pliktexemplar av en annons för detta läkemedel till Informationsgranskningsnämnden, IGN. Annonsen skulle då inom kort tryckas i tidningen “Oss hematologer emellan”.

IGN reagerade mot annonsens påstående att Bosulif har “gynnsam kardiovaskulär och pulmonell biverkningsprofil”. Detta eftersom produktresumén för läkemedlet innehåller en mängd information om att just olika typer av hjärt- och lungbiverkningar är vanliga biverkningar av det aktuella läkemedlet. IGN konstaterade att annonspåståendet stod i strid mot fakta i produktresumén och att annonsen därför var en överträdelse av det etiska regelverket.

I sitt svaromål förklarade Pfizer att tidningen med annonsen inte hade hunnit gå till tryck när anmärkningen från IGN kom. Företaget hann därför ta bort biverkningspåståendet innan tidningen trycktes.

Dessutom var påståendet inte menat som IGN tolkade det utan som en underförstådd jämförelse med andra läkemedel i samma klass, förklarade företaget. Företaget hävdade att läsekretsen av hematologer hade bakgrundskunskaper som skulle gjort att de tolkat påståendet som det var tänkt.

IGN är kallsinnig till invändningarna Att materialet inte har använts saknar enligt praxis betydelse, skriver nämnden i sitt beslut. Och generella påståenden som strider mot produktresumén kan inte vägas upp av bakgrundskunskaper hos mottagarna. Företaget ska betala en straffavgift på 90 000 kronor.