Annons

Få känner till omregleringen av apoteksmarknaden

Bara sex av tio svenskar känner till att apoteksmonopolet försvinner
om ett halvår. 70 procent uppger att de vill att en statlig aktör ska ansvara för
information om läkemedel i framtiden. Det visar en undersökning som
Farmaciförbundet har gjort.

17 nov 2008, kl 14:39
0

Annons

På uppdrag av Farmaciförbundet har företaget Novus Opinion gjort en telefonundersöknina bland svenskar om omregleringen av apoteksmarknaden. En av frågorna som ställdes var om personen känner till att Apoteket ska privatiseras. 40 procent svarade att de inte känner till det.

Sämst är kunskapen bland svenskar i åldern 16 till 29 år där hela 71 procent svarade att det inte kände till omregleringen.
– Det är upprörande och oroande att regeringen valt att koncentrera sig på att informera de kommande aktörerna och  att informationen om privatiseringen till  läkemedelskonsumenterna är undermålig så nära inpå privatiseringen, säger Åsa Norrman-Grenninger, kanslichef på Farmaciförbundet.

Undersökningen genomfördes under månadsskiftet oktober-november då 1000 svenskar över 16 år intervjuades. Personerna fick svara på frågor om de känner till att Apoteket ska privatiseras och vem de tycker ska stå för en oberoende information om läkemedels effekter och biverkningar i fortsättningen. På den senasre frågan kunde de välja mellan svarsalernativen; privata företag som tillverkar läkemedel, en fristående statlig aktör eller någon annan.

Svaren visade att 70 procent vill att informationen ska komma från en statlig aktör som inte är kopplad till apoteksägare eller industrin, en fråga som Farmaciförfundet jobbar hårt för.

 Åsa Norrman-Grenninger menar att många konsumenter är oroliga för vad som kommer att hända  efter den 1 juli nästa år.
– Problemet är att apoteksreformen inte utgår från läkemedelskonsumenterna och deras behov. Regeringen talar om en ökad tillgänglighet men det innebär så mycket mer än bara antal apotek., säger Åsa Norrman-Grenninger.