Annons

Expertgrupp inom EU
förordar inte läkemedelsreklam

Bibehållna restriktioner för reklam om receptbelagda läkemedel och utökade möjligheter för EU-staterna att utbyta information om läkemedels kliniska effekter och kostnadseffektivitet. Det är ett par av de rekommendationer som en expertgrupp tillsatt av EU-kommissionen,
G 10-gruppen, lämnat i sin nyligen klara rapport.

15 maj 2002, kl 15:45
0

Rapporten innehåller sammanlagt 14 rekommendationer som gruppen menar tillsammans kan komma att stärka den europeiska läkemedelsindustrins innovations- och konkurrenskraft, samtidigt som användarnas behov av säkra läkemedel tillgodoses.

Inom EU-kommissionen diskuterar man sedan en tid (se LMV 9/01) ett lagförslag som innebär att man under en prövotid skulle tillåta reklam inom indikationsområdena astma, hiv/aids och diabetes.

I G10-gruppens rapport står att restriktionerna vad gäller reklam för receptbelagda läkemedel ska vara kvar.

? Utifrån G10-gruppens rapport bör, vad jag förstår, EU-kommissionen få svårt att genomföra det förslaget, säger Marianne Boivie på Landstingsförbundets läkemedelsenhet.

Tolkningsfråga

Ulf Edstedt, vd i Läkemedelsindustriföreningen Lif, håller i viss mån med om den tolkningen.

? Man jag är inte säker på att det varit gruppens mening.
Ulf Edstedt tycker i stället att rekommendationen om att man inom EU bör finna indikatorer för att jämföra den europeiska industrins möjligheter och villkor men framför allt den amerikanska tillhör de viktiga förslagen.

? Vi vet ju att Europa halkat efter och att det behövs olika insatser för att den europeiska industrin ska bli konkurrenskraftig. Det var ju bland annat därför man tillsatte den här gruppen.

De viktigaste förslaget tycker han är det om en större integration av den samhällsfinansierade forskningen i Europa.
Men Ulf Edstedt menar att rapporten kan visa sig bli en hyllvärmare.

? Det har ju hänt tidigare.

G10-gruppen har bestått av representanter såväl för industri som regeringar och syftet med den är att lämna ett paket som bör tas i sin helhet av medlemsstaterna.