Annons

Ansenliga mängder natrium
i brustabletter

Patienter som får rådet att sänka sitt saltintag bör också få information om att brustabletter innehåller natrium. Två brusande Treo innehåller till exempel mer än hälften av det rekommenderade intaget per dygn.

15 maj 2002, kl 16:05
0

Efter att ha tittat på natriummängden i några vanliga brustabletter tycker apotekaren Marie Persson i Stockholms sydvästra läkemedelskommitté att det är befogat att informera, speciellt hypertoniker, om att brustabletter innehåller natrium.
Saltmängden i två Treo brustabletter innehåller till exempel mer än halva den rekommenderade dagsdosen av natrium.

? Det är troligen något som patienter, förskrivare eller farmacevter inte tänker på, säger hon.
Frågan om salt och hypertoni är visserligen ett diskussionsämne blodtrycksforskare emellan. Inte alla anser att saltet har någon större betydelse för blodtrycket.

Signifikant sänkning

Marie Persson hänvisar till Dash-studien (Dietary Approaches to Stop Hypertension) som visar att en sänkning av saltintaget sänker blodtrycket. En minskning av saltintaget från genomsnittsamerikanens och tillika svenskens 9 g/dygn, cirka 1,5 tesked, till
6 g/dygn sänkte blodtrycket signifikant, mest hos hypertoniker. En sänkning till 3 g/dagen gav ytterligare trycksänkning.

Bäst effekt fick det minskade saltintaget om det kombinerades med ?nyttig kost?. Då sjönk trycket med 9 (systoliskt) respektive 5 (diastoliskt) mm Hg vilket motsvarar visad effekt av hypertoniläkemedel i monoterapi.

? Vi vet att det är svårt att ändra människors matvanor, men för många är det ingen större skillnad om de tar vanliga Alvedon eller Treo istället för brustabletterna. Får patienterna information kan de enkelt undvika ?onödigt? saltintag.